Żaklina

66 tekstów – auto­rem jest Żak­li­na.

Wie­czo­rem emoc­je grają w spektaklu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 maja 2016, 22:43

Wszys­tko przychodzi z cza­sem, wszys­tko od­chodzi z przyczyną. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 czerwca 2015, 21:29

Łzy tulą mo­ja twarz na dobranoc. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 kwietnia 2015, 23:19

Sztuka pływania

Z miłością niekiedy jest jak z pływa­niem.

Wiesz, że umiesz pływać i jak się pływa, ale trzy­masz się kur­czo­wo brze­gu po­woli puszczając go. Lecz jak so­bie przy­pomi­nasz, że jed­nak nig­dy tak dobrze [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 grudnia 2014, 23:54

Każdy cze­ka na gwiaz­dkę z nieba, a może ona już spadła? 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 15 maja 2014, 17:58

Człowieko­wi, który ma ba­gaż różnych przeżyć i doświad­czeń jest trud­niej ut­rzy­mać się na no­gach, gdy dro­ga pod górę. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 kwietnia 2014, 13:30

Gdy­by można było zam­ro­zić złe wspom­nienia i trzasnąć ni­mi o ziemię, aby potłukły się w drob­ny mak - mo­ja psychi­ka byłaby o wiele lepsza. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 marca 2014, 20:30

Gdy myśli roz­szar­pują na­der­waną duszę pot­rze­ba uko­jenia od dru­giej oso­by, z igłą która zaszy­je wszys­tkie dziury. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 15 marca 2014, 21:31

Pro­mień bieg­nie wzdłuż osi wyob­raźni przechodząc przez soczewkę rzeczy­wistą tworząc po­większo­ny i praw­dzi­wy obraz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 5 marca 2014, 21:06

Bo jeżeli cze­goś się boisz, to znaczy że żyjesz. Jeśli za kimś tęsknisz oz­nacza, że ta oso­ba nie jest Ci obojętna. Kiedy płaczesz oz­nacza to, że Two­ja dusza się skrapla. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 sierpnia 2013, 15:00
Żaklina

Nigdy nie ma takiego samego zachodu i wschodu słońca. Każdy inny pocałunek od ukochanego, nigdy nie smakuje tak samo. Dzień za dniem toczy się jak kula śnieżna, która zmienia swoje wymiary. Przyszłość nigdy nie będzie taka sama jak była przeszłość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żaklina

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 maja 2016, 00:05krysta sko­men­to­wał tek­st Wieczorem emoc­je grają w [...]

19 czerwca 2015, 23:42krysta sko­men­to­wał tek­st Wszystko przychodzi z cza­sem, [...]

19 czerwca 2015, 22:04mill sko­men­to­wał tek­st Wszystko przychodzi z cza­sem, [...]

19 czerwca 2015, 21:29Żaklina do­dał no­wy tek­st Wszystko przychodzi z cza­sem, [...]

3 kwietnia 2015, 14:12Żaklina sko­men­to­wał tek­st Na wie­rzbach ba­zie Kro­kusy i [...]

3 kwietnia 2015, 00:58krysta sko­men­to­wał tek­st Łzy tulą mo­ja twarz [...]

2 kwietnia 2015, 23:19Żaklina do­dał no­wy tek­st Łzy tulą mo­ja twarz [...]

9 grudnia 2014, 23:54Żaklina do­dał no­wy tek­st Sztuka pływa­nia